Η Πρώτη μας Προσέγγιση

Η πρώτη μας σωστή Προσέγγιση

 

Στόχος μας είναι ,στην πρώτη μας συνάντηση να ανακαλύψουμε τις  ανάγκες επικοινωνίας σας στο ξενοδοχείο σας  και την αναπτὐξουμε  μια πραγματική εταιρική σχέση και αυτό απαιτεί χρόνο. Εκφράζουμε την ελπίδα ότι από την αρχική μας συναντηση για κάτι  μικρό ή μεγάλο,  Η HOTEX θα σας θεωρήσει  ως μια εταιρεία που θα μοιράζεται το όραμά σας και να εργάζεται εντατικά με την υλοποίηση της φωνής στο ξενοδοχείο σας στις τεχνολογίες των  επισκεπτών ως  στρατηγικές της.
 
Είτε παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση σε ένα νέο ξενοδοχείο ή ενσωματώνοντας ένα ενιαίο προϊόν σε υπάρχουσα εγκατάσταση, η HOTEX "Get It Right First Time"  θα σας προσέγγιση και θα περνά αρκετό χρόνο μαζί σας για να καταλάβετε πραγματικά πλήρεις τις απαιτήσεις σας. Σχεδιασμένη για να εξασφαλίσει ότι οι αλλαγές στην τεχνολογία δεν θα επιδράσουν δυσμενώς τους στόχους σας για τη μείωση του κόστους των επικοινωνιών ή υποστήριξης.
 
HOTEX χρειάζεται χρόνος για να κατανοήσει τις απαιτήσεις του έργου πριν από την ανάληψη της  εργασία , τη συμφωνία για τις διαδικασίες και τις μεθόδους εργασίας. Βασικά βήματα σε αυτό το έργο και το έργο διασύνδεσης περιλαμβάνουν:
 
Ζητώντας σας να διορίσετε κατάλληλο πρόσωπο στο ξενοδοχείο σας , να ενεργεί ως ένα ειδικό σημείο επαφής για τον διαχειριστή του έργου με την HoTeX.
Εκτιμούν από κοινού την επίδραση του συστήματος μετά από νέες ή υπάρχουσες τεχνολογίες ξενοδοχείο (feedback χρήση από τις δοκιμές του εξοπλισμού κατά περίπτωση).
Μελέτη εγκατάστασης, με σχέδιο επικοινωνίας και ενημερώσεις του έργου, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης με τους ιδιοκτήτες, διευθυντές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς του έργου.
Παροχή ενός διευθυντή εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των φάσεων  το κλείσιμο της εγκατάστασης, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της HoTeX στην εκπαίδευση του προσωπικού του ξενοδοχείου.
Εργασίες εγκατάστασης από μακριά ή στο ξενοδοχείο για να κάνει μικρές αλλαγές στο σύστημα και να παρέχει επιμόρφωση

 

Hospitality Technology Experts
HOTEX pc | Agelionos 19 & Leoforos Alekou Panagouli 124
T +302130772222 | F +302130306180 | M +30 6944148552
info@hotex.gr
Agia Paraskevi Athens Greece 15343